1. Palvelut ja pelit sekä niihin rekisteröityminen

SugGames tarjoaa PC pelejä, sekä selainpelejä ja erillaisia ohjelmistoja. Osa näistä on maksullisia ja osa ilmaisia.

SugGamesissä on myös mahdollista ostaa Krediitittejä, joita voi käyttää esimerkiksi pelien ostamiseen tai selainpeleissä oleviin ostoksiin. Krediittien ostaminen tapahtuu PayPal tilillä ja siihen edellytetään 18 vuoden ikää tai huoltajan suostumusta.

Erikoistapauksissa SugGames ottaa tilisiirto maksuja, jotka menevät Pykälässä 3 esitetyllä tavalla.

2. Sisältö

SugGames vastaa Palvelun toimivuudesta ja muun sisällön lainmukaisuudesta. SugGames ei vastaa Palvelussa olevilla keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla esitetyistä näkemyksistä tai mielipiteistä.

SugGames kehittää Palveluita kaiken aikaa ja meillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaa parhaaksi katsomallamme tavalla ja aikoina. SugGamesillä on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen.

3. Tilisiirto maksut

Tilisiirtomaksut menevät tällä hetkellä niin, että käyttäjä ilmoittaa meille s-postiin tai yv viestillä pelilän nettisivuilla haluavansa ostaa krediittejä. Hän saa tilinumeron johon rahat laitetaan. Krediittien saapumiseen kuluu 1-7päivää.

4. Käytettävyys

SugGames tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi Käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. SugGames ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. SugGames ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

SugGamesillä on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. SugGames rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

Siinä tapauksessa, että maksullisen Palvelun käyttö estyy muista kuin Käyttäjästä johtuvista syistä vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, pidentää SugGames Palvelun käyttöaikaa vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että Käyttäjä reklamoi toimintahäiriöstä SugGamesille, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta SugGames on ilmoittanut Käyttäjälle ennakkoon. Muuta korvausta tai hyvitystä ei Käyttäjällä ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada.

5. Oikeudet

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuden suojaamia. Palvelussa olevaan aineistoon saattaa myös sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä.

Palvelun omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat SugGamesin tai muilla palveluntarjoajille taikka lisenssinhaltijoilla. Käyttäjä ei saa mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen sekä mahdollisten Palvelukohtaisten ehtojen ja Palvelun käytöstä mahdollisesti tehdyn sopimuksen mukaisesti.

6. Ikärajat

SugGames ei ota vastuuta siitä, että ikärajalla suojattuun materiaaliin pääsee käsiksi valehtelemalla ikänsä tai muilla laittomilla keinoilla. SugGames ei myöskään ota vastuuta siitä, jos ikärajalla suojattuun materiaaliin pääsee käsiksi järjestelmävirheen vuoksi.

7. PC pelit

SugGames ei ole vastuuta siitä, että jos SugGamesin tarjoama palvelu tai muu vahinkoittaa käyttämääsi laitteistoa, SugGames ei myöskään vastaa siitä, jos PC-pelissä, jossa on mahdollista muokata pelin tietoa, esiintyy hahmonimiä tai muita tekijänoikeudella suojattuja nimityksiä. SugGames ei aseta oletukseksi peleihin mitään tekijänoikeudella suojattua!

8. Estäminen sivuille

SugGamesillä on oikeus estää pääsy sivuille IP osoitteen mukaan, ja estää tunnuksen käyttö jos taustalla on häiriöllistä käyttäytymistä, yleisistä säännöistä piittaamattomuutta, tai muuta vahinkollista tekoa SugGamesin palveluihin ja sivuille.

9. Rekisteröityminen

SugGames tallentaa rekisteröityessäsi IP osoitteesi, sekä ajan jolloin rekisteröidyit. Tietoa käytetään sivun palveluiden parantamiseen ja siksi, että pystymme tarvittaessa estämään jonkin tietyn IP osoitteen, esim häiriöllisestä käyttäytymisestä sivuilla.

Jokainen, joka rekisteröi tunnuksen SugGamesin sivuille on hyväksyttävä edellämainitut käyttöehdot. Jos SugGames muuttaa käyttöehtoja on SugGamesillä lupa estää palvelun käyttö siksi ajaksi, että käyttöehdot on hyväksytty.